Monthly Archives: Ιανουαρίου 2012

35th

Standard

35 χρονών (πολλά, πάρα πολλά)

4 χρόνια πανεπιστήμιο

3 χρόνια μεταπτυχιακό

6,5 χρόνια σχέσης

1 γάμος (κι εύχομαι τελευταίος)

2 παιδιά (κι εύχομαι γερά να ‘ναι, άλλα δεν έχει)

12 χρόνια δουλειάς

1 χρόνο ανεργίας (οπότε καταλαβαίνεις τα 12 χρόνια δουλειάς πόσο χρησίμευσαν)

My life in numbers, έτσι το λένε.

Advertisements

Γιατί μπορούν

Standard
Αντιγράφω από το μπλογκ του χώρου Μικρόπολις.
ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ στον Κοινωνικό Χώρο για την Ελευθερία Μικρόπολις
Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που αποφασίσαμε να διδάξουμε σχολική ύλη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ελεύθερα και ωραία και πάνω από όλα γιατί μας αρέσει αυτό που θα κάνουμε!
Αυτή η κίνηση δεν είναι μόνο μία απάντηση αλληλεγγύης στην οικονομική κρίση, αλλά μία προσπάθεια για τη θέσμιση της κοινωνίας που θέλουμε με τη δημιουργία αυτόνομων μη-εμπορευματικών δομών σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανόμενης και της εκπαίδευσης. Μας είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα εγχειρήματα θα προκύψουν μόνο μέσα από την αυτοοργάνωση, έτσι συναντηθήκαμε και… ξεκινάμε!Αυτή τη στιγμή μπορούμε να καλύψουμε τα εξής μαθήματα:
Λύκειο: Φιλολογικά, Θετικές επιστήμες, Οικονομικά – Κοινωνικές επιστήμες, Αισθητική αγωγή, Ελεύθερο σχέδιο, Αγγλικά, Γαλλικά
Γυμνάσιο: Φιλολογικά, Θετικές επιστήμες, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά
Δημοτικό: Όλα τα μαθήματα, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Μαθήματα ειδικής αγωγής
Πρώτη συνάντηση διδασκόντων, μαθητών, γονέων την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 8 μμ στο Μικρόπολις, Βενιζέλου & Βασ. Ηρακλείου 18

БЕСПЛАТНО КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ
Группа специалистов подготовит учащихся по материалам школьной программы начального и среднего образования. Подготовительные курсы будут проводиться бесплатно и качественно специалистами, которые относятся с любовью к своему делу.
Целью проведения бесплатных курсов является помощь гражданам, непосредственно переживающим экономический кризис, а также стремление к становлению желаемого общества, благодаря созданию частных некоммерческих структур во всех общественных сферах, включая образование. Очевидно, что подобные проекты могут принести плоды только благодаря самоорганизации. Итак, после тщательного обсуждения мы приступаем к делу. На данный момент подготовка будет проходить по таким предметам: Средняя школа (Лицей): филологические науки, точные науки, английский язык, французский язык.
Средняя школа (Гимназия): филологические науки, точные науки, английский язык, французский язык.
Начальная школа: все предметы, английский язык, французский язык, специализированные предметы.
Первая встреча преподавателей, родителей и учеников состоится в среду, 25 января в 20-00, в здании Микрополис (Μικρόπολις). Адрес: г. Салоники, ул. Венизелу и В. Ираклиу, 18.

KURSE FALAS NË NDIHMË TË MËSIMDHËNIES

Në ambjentin shoqëror për Liri në Mikropolis (Μικρόπολις)Jemi nië grup njerëzish që vendosëm të japim mësim falas lëndët e ciklit fillor dhe 9-vjeçar. “Falas dhe saktë”, sepse mbi të gjitha na pëlqen ajo që bëjmë!Kjo lëvizje nuk është vetëm një përgjigje e solidaritetit tonë kundrejt krizës ekonomike por, ka të bëjë me një përpjekje për ndërgjegjësimin dhe institucionalizimin e shoqërisë që ne duam të kemi. Kjo nismë bëhet e mundur me krijimin e strukturave të pavarura jo fitimprurëse në të gjitha fushat e jetës duke përfshirë dhe arsimin. Është e qartë që këto iniciativa do të realizohen vetëm nëpërmjet vetorganizimit. Ky është themeli i ekzistencës të këtij organizmi jofitimprurës!

Në këtë moment stafi ynë pedagogjik mund të mbulojë këto cikle mësimesh: Lice (Λύκειο): Filologji, Shkencat shoqërore, Anglisht, Frëngjisht
Gjimnaz (Γυμνάσιο): Filologji, Shkencat shoqërore, Anglisht, Frëngjisht
Shkollën fillore (Δημοτικό): Të gjitha mësimet, Anglisht, Frëngjisht, Mësime të trajnimit të veçantë.
Takimi i parë i mësuesve, nxënësve, prindërve bëhet të Mërkurën në 25 Janar në orën 20:00 në: Μικρόπολις, Βενιζέλου & Βας. Ηρακλείου 18.